ไอพีทีวีIPTVเปลี่ยนแปลงอนาคต

ทีวีเป็นสื่อบันเทิงที่เข้าถึงมนุษย์ได้มากที่สุดอันหนึ่งมานาน มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดหย่อนตลอดเวลา ในศตวรรษที่ 21 อินเตอร์เนตได้เปลี่ยนแปลงอารยธรรมของมนุษย์ ทีวีก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

 

ปัจจุบันในบางพื้นที่ ระบบรับสัญญาณทีวีดั้งเดิม เช่นสายเคเบิลและการกระจายสัญญาณจากสถานีทีได้ถูกทดแทนด้วย อินเตอร์เนต เนื่องจากการเข้าถึงของเทคโนโลยีใหม่ และข้อจำกัดเทคโลโลยีดั้งเดิมที่มักจะติดปัญหาทางภูมิศาสตร์ และช่องทางใหม่ทิ่เกิดขึ้นสำหรับการรับชมทีวี คือการดูทีวีผ่านอินเตอร์เนต หรือ ไอพีทีวี IPTV (Internet protocol TV) ซึ่งจะมีกล่องรับสัญญาณ(set top box)เป็น ตัวแปลงจากข้อมูลกลับมาเป็นภาพและเสียงก่อนที่จะแสดงผลออกมาทางจอทีวีนั่นเอง


ผมคิดว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคตเกี่ยวกับวิธี หรือ “ช่องทาง” การให้บริการนั่นเอง ปัจจัยหลักที่จะเปลี่ยนแปลงการให้บริการสื่อทีวีคือ ระบบ IPTV ที่สามารถให้ข้อมูลที่คมชัดผ่านทางอินเตอร์เนตซึ่งณ ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เรียกว่า ขาดไม่ได้ในทุกครัวเรือนสำหรับคนยุคใหม่ไปแล้ว

ผลกระทบต่อประเทศไทย
เราลองกลับมาดูผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน สังเกตุเห็นว่าเราจะเห็นผู้คนเริ่มดูละครหลังข่าวจากอินเตร์เนตมากขึ้นเนื่องด้วยปัญหาที่คนนั้นไม่สามารถรับชมการถถ่ายทอดสดได้ นี่ได้ถือว่าเป็นการก้าวกระโดดของวงการทีวีเลยทีเดียว การเติบโตนี้ได้ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีของอัตราการรับส่งข้อมูลของผู้ให้บริการอินเตร์เนตซึ่งพัฒนาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ในขณะที่การแข่งขันการบริการอินเตอร์เนตสูงขึ้น ราคาคาดว่าจะมีแนวโน้มถูกลงตามกลไกตลาด นี่จะเป็นโอกาสของ IPTV ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้น ด้วยการแสดงภาพและเสียงที่คมชัดมากกว่าการส่งสัญญาณแบบเก่า แบบหนวดกุ้ง หรือ กล่องพ่วงสัญญาณอินเตอร์เน็ท